مشاوره رایگان

در صورتی که استطاعت مالی پرداخت حق المشاوره را ندارید می‌توانید با اخذ معرفی‌نامه از یکی از نهادهای ذیل از مشاوره رایگان بهره‌مند شوید.

  • کمیته امداد امام خمینی
  • سازمان بهزیستی
  • خیریه‌های مجاز سراسر کشور

لطفا پس از اخذ معرفی‌نامه با تلفن‌های دفتر تماس گرفته و وقت مشاوره بگیرید.

شماره تماس: ۸۸۱۰۰۴۵۷-۰۲۱
شماره تماس: ۸۸۱۰۰۴۵۸-۰۲۱

ایمیل: info@omiddehghani.com